Nasz 2018 :)

Kuba Ociepa FOTOGRAFIA

Rok 2018 dostarczył nam przestrzeni do wielu ciekawych doświadczeń oraz intensywnych działań i rozwoju ( o niektórych wydarzeniach informowaliśmy na tej stronie :) ) Uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach i warsztatach, poszerzaliśmy wiedzę i zdobywaliśmy nowe umiejętności. Organizowaliśmy spotkania i warsztaty, prowadziliśmy zajęcia, wspieraliśmy w działaniach szkoły, firmy i instytucje pozarządowe. Występowaliśmy podczas forum i konferencji.Swoimi umiejętnościami wspieraliśmy pacjentów/wolontariuszy/personel medyczny w szpitalach i uczniów/grono pedagogiczne w szkołach.Integrowaliśmy podopiecznych i pracowników firm/stowarzyszeń/fundacji. Prowadziliśmy cykliczne zajęcia stacjonarne we Wrocławiu (m.in Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i Rehablitacji, Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie ”Różowe Okulary”, Klinika ”Przylądek Nadziei”) w Krakowie ( m.in Centrum Psychoonkologii Unicorn, Urtica Dzieciom Camp, Dom Dziennej Pomocy ”Senior Wigor”) oraz wyjazdowe np. dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Działaliśmy i działamy na wielu płaszczyznach. Systematycznie rozwijamy własne zasoby i zdobywamy nowe umiejętności , jednocześnie pokazując , że bez względu na diagnozę i stan zdrowia można w każdym momencie życia poprawiać jego jakość.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzbogacili ten rok swoją Obecnością.