Zajęcia motywacyjne Praktyki Śmiechu częścią Turnusu Rehabilitacyjnego.

W lutym poprowadziliśmy zajęcia grupowe podczas Psychoonkologicznego Turnusu Terapii Simontonowskiej. W czasie turnusu odbywają się zajęcia z psychologiem (ok. 20 godzin) oparte na terapii Dr Carla Simontona , instruktorem zajęć ruchowych (6-8 godzin) oraz indywidualne konsultacje z psychologiem. Serdecznie polecamy udział w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez Centrum Psychoonkologii Unicorn w Krakowie, każdemu kto doświadczył diagnozy onkologicznej, jest osobą wspierającą lub po prostu chce wiedzieć więcej.