Warsztaty Biznesowe

Główny cel:

Rozwój zawodowy i osiągnięcie ponadprzeciętnych rezultatów. 


Jak wyglądają zajęcia?
Warsztaty składają się z prostych ćwiczeń ruchowych i oddechowych przeplatanych delikatnym lub gromkim śmiechem, płynącym głęboko z przepony. W trakcie warsztatów uczestnicy uświadamiają sobie jak lepiej mogą korzystać ze swoich naturalnych zdolności, aby osiągać zamierzone rezultaty i oraz lepiej radzić sobie z emocjami. Poprawa samopoczucia wpływa na bardziej przyjazną atmosferę w pracy, wzajemne zrozumienie, poprawę komunikacji i tworzenie zgranego zespołu. Uczestnicy doskonalą swoje umiejętności adekwatnej oceny sytuacji i podejmowania trafnych decyzji. Dzięki zwiększeniu wiary we własne możliwości, odkrywaniu własnego potencjału, kreatywności, będziesz mógł bez lęku , uprzedzeń, starych schematów, opracować skuteczną strategię działania. Wpływamy motywacyjnie i prozdrowotnie na zespoły ludzi, integrujemy, wspieramy. Dokładny program warsztatów dostosowujemy do potrzeb uczestników zajęć.

Co potrzebne jest do uczestnictwa w warsztatach?
Do udziału w zajęciach wystarczą chęć uczestnictwa, odrobina zaufania i otwartość na rozwój swojego potencjału zawodowego i biznesowego.

Dla kogo?
Warsztaty Biznesowe skierowane są do właścicieli i pracowników firm, kadry zarządzającej, liderów, menedżerów, oraz wszystkich tych, którzy chcieliby się rozwijać zawodowo i osiągać ponadprzeciętne rezultaty.

Dlaczego warto?
Warsztaty Biznesowe stanowią wrota do lepszego przyjrzenia się swojej sytuacji, poszerzenia perspektywy, a dzięki temu dostrzeżenia nowych możliwości i rozwiązań. Redukują stres fizyczny, emocjonalny i mentalny , znacząco zwiększając efektywność działań i poziom koncentracji. Sprzyjają uwolnieniu stłumionych emocji w przyjazny dla otoczenia sposób. Ale przede wszystkim zapewniają konkretne korzyści biznesowe: lepszą komunikację, skuteczną pracę zespołową i zdrową atmosferę współpracy.

Poniżej przykłady tego, co uczestnicy naszych zajęć osiągnęli dzięki warsztatom biznesowym:

   • zwiększyli efektywność swoich działań
   • pozyskali nowych klientów
   • opracowali nową strategię rozwoju dla siebie i swojej organizacji
   • zredukowali stres fizyczny, emocjonalny i mentalny
   • rozwiązali sytuacje konfliktowe w swoim otoczeniu
   • wdrożyli w swoje życie zasady zdrowego myślenia
   • nauczyli się prawidłowego oddechu, ruchu, relaksu i ćwiczeń nieuwarunkowanego śmiechu
   • doświadczyli pozytywnego zmęczenia
   • po wielkim okresie stagnacji ruszyli do przodu

i wiele innych