Warsztaty Integracyjne

Główny cel:integracja

Skuteczna integracja dzięki innowacyjnej metodzie Praktyki Śmiechu w pracy zespołowej. 


Jak wyglądają zajęcia?
Nauka, zabawa, poznawanie, doświadczanie siebie i innych z pomocą min.obrazów, ćwiczeń oddechowych, relaksacji, pracy z wyobraźnią oraz otwartości na wyrażanie emocji w zgodzie z własnymi potrzebami na tu i teraz. Warsztaty składają się z prostych ćwiczeń ruchowych i oddechowych przeplatanych delikatnym lub gromkim śmiechem, płynącym głęboko z przepony. Warsztaty Integracyjne w zależności od potrzeb posiadają różną formę i są prowadzone na powietrzu lub w pomieszczeniach, zarówno dla kilku, kilkunastu jak i kilkuset osób. Zajęcia mogą również stanowić przerywniki podczas innych aktywności, część większej całości, temat przewodni cyklicznych spotkań lub mogą być kilkudniowymi warsztatami. Dokładny program warsztatów dostosowujemy do potrzeb uczestników zajęć.

Co potrzebne jest do uczestnictwa w warsztatach?
Do udziału w zajęciach wystarczą chęć uczestnictwa, odrobina zaufania i otwartość na innych uczestników grupy.

Dla kogo?
Warsztaty skierowane są do firm i instytucji, szkół i uczelni , domów kultury, klubów seniora, fundacji i stowarzyszeń, ośrodków medycznych i terapeutycznych. Zajęcia prowadzimy dla dowolnych grup i dla osób o różnym poziomie sprawności fizycznej. Jesteśmy zapraszani na sympozja, konferencje, zjazdy firmowe, wyjazdy integracyjne, spotkania w biurze, szkolenia, WellnesDay, pikniki i festiwale.

Dlaczego warto?
Dzięki naszym prostym, naturalnym i absolutnie unikalnym metodom pracy, m.in będziesz odważnie i kreatywnie realizować swoje potrzeby, zredukujesz stres fizyczny, emocjonalny i mentalny. Ponad to poznasz zasady zdrowego myślenia , co w konsekwencji przełoży się na Twoje zdrowie i samopoczucie oraz skuteczność Twoich działań. Warsztaty integracyjne stanowią idealne rozwiązanie na poprawienie relacji, zwiększenie zaangażowania i motywacji do działania całego zespołu!

Poniżej przykłady tego, co uczestnicy naszych zajęć osiągnęli dzięki warsztatom integracyjnym:

  • zwiększyli swoją integrację społeczną
  • poprawili koncentrację, sprawność i refleks
  • stali się bardziej kreatywni w działaniach
  • wypracowali plan działania w projekcie
  • podnieśli motywację do pomocy sobie nawzajem
  • rozwiązali konflikty interpersonalne
  • zmienili sposób patrzenia na siebie nawzajem (otworzyli się na siebie)
  • zintegrowali i zmotywowali swoich pracowników i podopiecznych ich i motywując
  • nauczyli się prawidłowego oddechu i zdrowego myślenia

i wiele innych