Z wdzięcznością za 2019 rok :)

Za nami 365 dni wypełnionych  intensywnymi działaniami, nowymi doświadczeniami, rozwojem, kontaktem z insprującymi ludźmi ( o niektórych wydarzeniach informowaliśmy na tej stronie)

Działaliśmy i działamy na wielu płaszczyznach – systematycznie rozwijając własne zasoby, ucząc się i zdobywając nowe umiejętności , jednocześnie pokazując , że bez względu na diagnozę i stan zdrowia można w każdym momencie życia poprawiać jego jakość.

W 2019 roku organizowaliśmy spotkania i warsztaty, prowadziliśmy zajęcia, wspieraliśmy w działaniach szkoły (uczniów/grono pedagogiczne), firmy i instytucje pozarządowe. Swoimi umiejętnościami wspieraliśmy pacjentów/wolontariuszy/personel medyczny w szpitalach, podczas turnusów rehabilitacyjnych i w Akademii Pacjenta. Integrowaliśmy podopiecznych i pracowników firm/stowarzyszeń/fundacji. Występowaliśmy podczas forum i konferencji. Prowadziliśmy cykliczne zajęcia stacjonarne we Wrocławiu (m.in  Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie ”Różowe Okulary”, Klinika ”Przylądek Nadziei”) w Krakowie ( m.in Centrum Psychoonkologii Unicorn, Urtica Dzieciom Camp, Dom Dziennej Pomocy ”Senior Wigor”) oraz wyjazdowe np. dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Stowarzyszenia Amazonek na terenie całego kraju.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzbogacili ten rok swoją Obecnością.

Zapraszamy do swojego życia nowy, pełen obfitości  2020 rok :)