Praktyka Śmiechu

Czym jest Praktyka Śmiechu:

Praktyka Śmiechu to autorska, innowacyjna metoda rozwoju osobistego, działania prozdrowotnego i wspierania leczenia, powstała w oparciu o nasze bogate doświadczenie i pracę różnymi metodami.Pokazujemy naturalną ścieżkę samorozwoju, poszukiwania, odkrywania oraz poznawania siebie i swoich potrzeb, możliwości.
Dzięki opracowanej przez nas nowoczesnej metodzie szkoleń i warsztatów:
1) Rozwijamy pewność, świadomość emocjonalną, poczucie wartości, odwagę, otwartość, uważność, autentyczną obecność, wolność i naturalność.
2) Wspieramy w rozwoju intuicyjną i emocjonalną naturę człowieka, dbając o jakość komunikacji między ludźmi.
3) Działamy prozdrowotnie. Pomagamy również w profilaktyce i wspieraniu leczenia.

Podczas zajęć wykorzystujemy różne formy pracy z ciałem i umysłem, różne formy ekspresji twórczej, narzędzia, techniki transformacji i budzenia ludzkiego potencjału.

W naszej metodzie przeplatamy wzajemnie ćwiczenia ruchowe, oddechowe, motywacyjne, pracę z wyobraźnią, z dźwiękiem, z obrazem, nieuwarunkowany śmiech, zasady zdrowego myślenia, świadomego odżywiania, automasaże, techniki relaksacyjne, metody redukcji stresu, elementy metody dr. Carla Simontona i RTZ, Point’s Of You i wiele innych. Nauka nieuwarunkowanego śmiechu jest spoiwem, które tworzy całość Praktyki Śmiechu.

Metoda ta jest nowością na rynku Polskim i cieszy się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem!


Opis zajęć:

Podczas zajęć doświadczamy śmiechu za pomocą wykonywania ćwiczeń ruchowych i oddechowych. Dzięki kontaktowi wzrokowemu i klimatowi dziecięcej zabawy budujemy szczery i zaraźliwy śmiech. Praktyka śmiechu opiera się na naukowej teorii i doświadczeniu milionów ludzi, że mózg nie rozróżnia świadomie wywołanego śmiechu od śmiechu warunkowego, wynikającego z poczucia humoru. 
Warsztaty oparte na innowacyjnej technice Praktyki Śmiechu są kierowane do wszystkich. Zajęcia są dla każdego – od dzieci, przez młodzież do seniorów.
Nie ma ograniczeń wiekowych i zawodowych.


 Korzyści z Praktyki Śmiechu:zalety

 • wspaniale integruje i umacnia więzi
 • skutecznie motywuje do działania
 • wzmacnia pewność siebie
 • przełamuje bariery międzyludzkie
 • uwalnia kreatywność
 • redukuje stres fizyczny, emocjonalny i mentalny
 • zwiększa efektywność działań
 • poprawia koncentrację, sprawność i refleks
 • uczy prawidłowego oddechu
 • wdraża zasady zdrowego myślenia
 • znacznie poprawia kondycję emocjonalną
 • wspiera leczenie różnych problemów zdrowotnych