Oferta

Zapraszamy do współpracy:

 • osoby fizyczne
 • małe i duże firmy
 • szkoły, uczelnie wyższe
 • organizacje pozarządowe
 • i nie tylko…
Tworzymy unikalne warsztaty łączące różne metody, techniki i narzędzia rozwojowe. Stawiamy na kreatywność i dopasowanie do potrzeb w miejsce standardowych rozwiązań. Uczymy zastosowania zdobytych umiejętności w praktyce i ich realnego przełożenie na efektywność osobistą w codziennym życiu.

W czasie warsztatów angażujemy uczestników na wielu płaszczyznach i wymiarach, intelektualnie,emocjonalnie i fizycznie. Propagujemy rozwój na poziomie wiedzy, umiejętności i postawy. Uczestnicy w czasie zajęć mają okazję do praktykowania nowych umiejętności i analizy doświadczeń. Dzięki wyjątkowemu stylowi poznania, uczestnicy warsztatów mają okazję samodzielnie wypracowywać rozwiązania i świadomie brać odpowiedzialność za ich późniejsze stosowanie w praktyce.

Uczestnikom naszych warsztatów stwarzamy możliwość rozwoju na wielu płaszczyznach m.in :

 • inspirujemy do poszukiwania, odnajdywania i rozwijania własnych talentów i pasji, zgłębiania wiedzy
 • umożliwiamy odkrycie swojej wewnętrznej mocy, źródła własnej siły, kreatywności i równowagi
 • skutecznie pomagamy w odnajdywaniu siebie na nowo (własne pragnienia, talenty, emocje, relacje)
 • działamy prozdrowotnie i motywacyjnie
 • wspieramy w leczeniu
 • pozwalamy na konfrontację z własnymi potrzebami i odnajdywanie sposobów na ich realizację
 • zwiększamy efektywność osobistą i poczucie własnej wartości
 • uczymy życia w zgodzie z samym sobą, dostrzegania terażniejszości, metod redukcji stresu i technik relaksacji
 • rozwijamy kompetencje osobiste
 • mobilizujemy do życia w zgodzie z naturą
 • zapoznajemy z zasadami zdrowego myślenia i świadomego odżywiania
 • pokazujemy jak budować satysfakcjonujące relacje z dbałością o komunikację międzyludzką
 • uaktywniamy i wdrażamy śmiech w życie codzienne
 • stosujemy śmiech do celów motywacyjnych, integracyjnych i terapeutycznych
 • integrujemy i wspieramy w rozwoju jednostki, grupy, zespoły, firmy
Udział w naszych zajęciach stanowi fundament nowego warsztatu pracy i dalszych dróg rozwoju


Praktyka Śmiechu poleca:


Praktyka Śmiechu organizuje i zaprasza m.in. na:

 • pokazy, zajęcia praktyczne, warsztaty ( prozdrowotne, motywacyjne, antystresowe ze śmiechem w tle)
 • sesje grupowe dla firm, szkół, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych i instytucji;
 • sesje indywidualne,
 • zajęcia dla par,

Dokładny program warsztatów dostosowujemy do potrzeb uczestników zajęć.


Skontaktuj się z nami!
Zapytaj o naszą ofertę, powiedz czego potrzebujesz, a my dopasujemy idealne rozwiązanie.

Kontakt